Boj s onemocněním COVID-19 začíná u vás.

VY JSTE PŘEŽILI.

MŮŽETE SE STÁT HRDINOU.

Vyvíjíme potenciální léčebný přípravek.

Nejdříve ale potřebujeme vaši plazmu.

Zapojte se společně s námi do tohoto historického úsilí v boji s pandemií koronaviru.

LIDÉ POTŘEBUJÍ VAŠI PLAZMU.

Jste způsobilí k darování plazmy? Pokud u vás bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 a váš lékař potvrdil, že jste se plně zotavili a nejste již nakažliví, budeme rádi, když co nejdříve kontaktujete nejbližší středisko pro odběr plazmy.

Budeme rádi, když se nám ozvete, i když zatím podmínky způsobilosti nesplňujete.
Kliknutím sem můžete vyjádřit svůj zájem se zapojit a my vás budeme kontaktovat.

Co je aliance CoVIg-19 Plasma Alliance?

Onemocnění COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu. Aliance CoVIg-19 Plasma Alliance je bezprecedentní partnerství předních světových společností zabývajících se zpracováním plazmy, které zahrnuje odběr plazmy, vývoj, výrobu a distribuci. Namísto toho, abychom se jednotlivě věnovali svému vlastnímu výzkumu, stavíme na první místo zdraví veřejnosti a pacientů tím, že spolu spolupracujeme. Naším cílem je urychlit vývoj potenciální léčby, zlepšit naše šance na úspěch a zvýšit dodávky potenciálního léčebného přípravku.

Kromě společností oznámených při vzniku aliance – Biotest, BPL, CSL Behring, LFB, Octapharma a Takeda – se novými členy staly také další společnosti z tohoto odvětví: ADMA Biologics, BioPharma Plasma, GC Pharma, Liminal BioSciences a Sanquin. Jako partner poskytující poradenství a podporu působí nadace Bill & Melinda Gates Foundation. Společnost Microsoft poskytuje technologie včetně webu aliance a plazmového robota pro nábor dárců.

Co je plazma?

Plazma je světle žlutá tekutá složka vaší krve a vaše tělo ji může snadno nahradit. Skládá se převážně z vody a protilátek a pomáhá vašemu tělu dostat pod kontrolu krvácení a infekci.

Zpracováním plazmy vzniká široká škála léčebných přípravků, které každý den pomáhají zachránit tisíce lidí. Tyto léčebné přípravky pocházející z plazmy umožňují léčit závažná a vzácná onemocnění, pro která často existuje jen velice málo dalších možností léčby. Je důležité si uvědomit, že lidskou plazmu nelze vyrobit v laboratoři nebo uměle. Lze ji získat jen od zdravých dospělých lidí. Dárci plazmy pomáhají zachraňovat a zlepšovat život těm, kdo trpí závažnými a vzácnými onemocněními.

Co je CoVIg-19?

Plazma od lidí, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19, označovaná jako „konvalescentní plazma”, by mohla hrát klíčovou roli v boji pro novému typu koronaviru. Po darování může plazma putovat jednou ze dvou různých cest: je možné ji přímo podat pacientům prostřednictvím transfuze, nebo je možné ji využít k vývoji potenciálního léčebného přípravku pro onemocnění COVID-19.

Oba tyto přístupy jsou důležité a některé nemocnice při léčbě pacientů s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 již přímé transfuze používají.

Aliance CoVIg-19 Plasma Alliance vyvíjí hyperimunní globulin (H-Ig) s názvem CoVIg-19. Tento potenciální léčebný přípravek vyžaduje plazmu od lidí, kteří se z onemocnění COVID-19 plně zotavili, protože jejich plazma obsahuje protilátky proti tomuto viru.

Jak se liší transfuze od léčby založené na plazmě?

Aliance CoVIg-19 Plasma Alliance vítá širokou škálu iniciativ v boji proti onemocnění COVID-19, včetně vakcín a dalších způsobů léčby. Věříme, že transfuze konvalescentní plazmy i hyperimunní globulin mohou potenciálně hrát důležitou roli, a proto je důležité těmto dvěma přístupům dobře porozumět.

Transfuze konvalescentní plazmy Hyperimunní globulin
DEFINICE Plazma odebraná od zotavených pacientů je prostřednictvím transfuze přímo podána lidem, kteří v důsledku onemocnění COVID-19 trpí vážnými komplikacemi. Plazma odebraná od pacientů, kteří se z onemocnění zotavili, je dále zpracovávána na léčebný přípravek nazývaný hyperimunní globulin. Jedná se o potenciální léčbu osob, kterým v důsledku onemocnění COVID-19 hrozí vážné komplikace.
PROCES Přímá transfuze darované plazmy. Plazma od dárce je prostřednictvím transfuze přímo podána pacientovi. Proces zahrnuje deaktivaci viru a ověření, zda se krevní skupina konvalescentní plazmy shoduje s krevní skupinou příjemce. Shromáždění a zpracování darované plazmy. Darovaná plazma od mnoha lidí, kteří se z onemocnění COVID-19 zotavili, je odeslána do výrobních zařízení. Tam je plazma shromážděna a zpracována, což zahrnuje odebrání nebo deaktivaci virů a koncentraci protilátek.
NAČASOVÁNÍ Použití během kratší doby. Minimální zpracování znamená rychlejší dostupnost. Odebraná plazma může být k použití dostupná ještě v den odběru, ale do 24 hodin je nutné ji podat prostřednictvím infuze nebo zmrazit. Použití během delší doby. Globulin H-Ig vyžaduje náročnější zpracování, a proto trvá déle, než je dostupný. Má ale delší skladovatelnost (24–36 měsíců), což by mohlo usnadňovat jeho distribuci a skladování pro případ prudkého vzplanutí tohoto onemocnění v budoucnu.
BEZPEČNOST Omezená inaktivace virů. Vědci musí nejprve zajistit, aby darovaná plazma neobsahovala jiné viry. K zajištění kompatibility je nutné potvrdit nebo otestovat krevní skupinu. Rozsáhlá inaktivace viru. Všechny přípravy H-Ig mají alespoň tři vyhrazené kroky inaktivace nebo odstranění viru. Určení krevních skupin není nutné.
STANDARDIZACE Různí dárci mají různou úroveň protilátek. Množství a škála protilátek v jednotce plazmy poskytnuté pacientovi závisí na konkrétním dárci, a proto je obtížné poskytovat standardizovanou dávku. Konzistentní síla protilátek. Globulin H-Ig je vyroben ze shromážděné rekonsvalescentní plazmy, která byla vyčištěna a koncentrována, a proto má každá jednotka standardizovanou, konzistentní úroveň protilátek.
SÍLA Nižší koncentrace protilátek. Plazma se zpracovává minimálně, a množství protilátek proti konkrétnímu viru se v každé objemové jednotce se proto může pohybovat v široké škále. Vyšší koncentrace protilátek. Globulin H-Ig je prostřednictvím výrobního procesu vysoce koncentrován a obsahuje protilátky od mnoha dárců, a každá objemová jednotka proto obsahuje více protilátek proti konkrétnímu viru.
Jak můžete pomoci

Jak můžete pomoci

Nový koronavirus se stále šíří a počet případů onemocnění COVID-19 po celém světě stále roste. Potřebujeme proto naléhavě přeživší, jako jste vy, aby nám pomohli vyvinout potenciální léčbu. Po kliknutí sem získáte další informace.

Jak vaše plazma pomáhá

Když se z onemocnění COVID-19 zotavíte, vytvoříte si proti viru protilátky, které jsou obsažené ve vaší plazmě. Ta bývá označovaná jako konvalescentní plazma. Tím, že konvalescentní plazmu shromáždíme od mnoha dárců, kteří se z onemocnění zotavili, a tyto protilátky koncentrujeme v potenciálním léčebném přípravku, můžeme lidem, u nichž v důsledku onemocnění COVID-19 hrozí vážné komplikace, pomoci s tímto onemocněním lépe bojovat.

Jak proces probíhá?

Darování plazmy je prvním nepostradatelným krokem na cestě k vývoji potenciálního léčebného přípravku pro onemocnění COVID-19. Plánujeme následující kroky:

1. Odběr

Pacienti, kteří se uzdravili po prodělání onemocnění COVID-19, darují plazmu obsahující protilátky, jež by mohly pomoci imunitnímu systému v boji s novým koronavirem. Nejdůležitější složkou při vývoji potenciálního léčebného přípravku jsou v plazmě obsažené protilátky.

2. Výroba

Plazma odebraná od jednotlivých pacientů je shromážděna, zpracována a vyčištěna a koncentrována do tekutiny obsahující konzistentně vysokou úroveň protilátek proti novému koronaviru.

3. Testování

Potenciální léčebný přípravek musíme otestovat a ověřit tak, že je bezpečný a účinný. Doufáme, že s klinickými zkouškami začneme letos v létě.

4. Schválení

Pokud výsledky klinických zkoušek prokážou, že léčebný přípravek funguje podle očekávání, regulační orgány, jako je úřad US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA) a další po celém světě, jej mohou schválit jako lék pro osoby, kterým v důsledku onemocnění COVID-19 hrozí vážné komplikace.

5. Dostupnost

V případě schválení potenciálního léčebného přípravku zahájí aliance jeho rozsáhlejší výrobu a umožní jeho používání. Časový rozvrh závisí na mnoha faktorech, ale pokud budeme úspěšní, potenciální léčebný přípravek by mohl být dostupný ještě letos jako jeden z nejdříve schválených léčebných přípravků pro onemocnění COVID-19.

Tento přehled popisuje proces biofarmaceutického vývoje z obecného hlediska. Není možné si jej vykládat tak, že poskytuje jakákoli tvrzení o jakémkoli potenciálním léčebném přípravku, což zahrnuje časový rámec a výsledky klinických zkoušek nebo schválení příslušnými regulačními úřady.

Vše, co potřebujete vědět o darování plazmy

Darování plazmy je bezpečné. Plasmapheresis (česky „plazmaferéza“), neboli proces darování plazmy, se používá už po mnoho desetiletí. Prostředky používané při odběru plazmy jsou sterilní a na jednorázové použití. Tím je zajištěno, že vše, co přichází do kontaktu s vaší krví, je bezpečné.

Následuje přehled hlavních kroků při darování plazmy:

1. Registrace

Budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout kontaktní údaje a bude pořízena vaše fotografie, aby vás středisko pro odběr plazmy mohlo zařadit do svého elektronického systému. Veškeré identifikační a zdravotní údaje jsou přísně důvěrné.

2. Prověření

Všichni dárci musejí při každé návštěvě před provedením odběru projít prověrkou. Pokud jste plazmu předtím ještě nedarovali, odpovíte na otázky ohledně své zdravotní historie. Obvyklé otázky se týkají léků, alergií, zdravotního stavu a prodělaných operací. Čeká vás také běžná lékařská prohlídka. Cílem tohoto prověřování je zajistit, aby odběr byl bezpečný pro vás i příjemce finálního produktu.

3. Oblast odběru

V případě potvrzení vaší způsobilosti plazmu darovat vás zavedeme na místo, kde se odběr provádí. Zde se usadíte na polohovacím křesle a budete připojeni k automatizovanému přístroji. V průběhu celého procesu odběru vás bude personál pečlivě monitorovat. Můžete odpočívat, číst si nebo s použitím bezplatného připojení k Wi-Fi sledovat své oblíbené pořady.

4. Odběr plazmy

Bezpečný a sterilní proces darování plazmy se podobá darování krve s tím rozdílem, že plazma je oddělena a červené a bílé krvinky se vracejí zpět do těla. Tento proces je automaticky opakován, dokud není odebráno cílové množství plazmy.

Důležité je, že prostředky používané při odběru plazmy jsou sterilní a na jednorázové použití. Tím je zajištěno, že vše, co přichází do kontaktu s vámi a vaší plazmou, je bezpečné.

Otázky a odpovědi

Projděte si níže uvedená témata, která odpovídají na otázky, jak můžete prostřednictvím své konvalescentní plazmy přispět k vývoji potenciálního léčebného přípravku pro onemocnění COVID-19. Pokud zde svou otázku nenajdete, obraťte se prosím na adresu CoVIg-19Alliance@Microsoft.com.

Příprava na darování plazmy
Je darování plazmy bezpečné?

Darování plazmy je obecně bezpečný a prověřený proces.

Hadičky a další vybavení, které přijde do kontaktu s vaší krví, jsou zlikvidovány a při každém odběru jsou nahrazeny novým, sterilním materiálem. Vaše krev nikdy nevstupuje do přístroje, který plazmu shromažďuje. Používáme také sterilní techniky odběru krve.

Je darování plazmy bolestivé?

Pokud zvládnete darování krve nebo odběr krve při lékařských prohlídkách, měli byste zvládnout i darování plazmy. Naši zkušení zdravotníci si dávají záležet na tom, aby minimalizovali jakékoli případné nepohodlí.

Mohu po odběru pociťovat malátnost nebo slabost?

Ve vzácných případech mohou někteří dárci po odběru cítit malátnost nebo slabost. Pracovníci odběrových středisek jsou vyškoleni tak, aby dokázali rozpoznat jakékoli nežádoucí situace, ke kterým by mohlo dojít, a uměli je řešit. Na rozdíl od darování krve, při kterém mohou někdy lidé pociťovat malátnost nebo slabost, protože přicházejí o červené krvinky, se při procesu darování plazmy červené i bílé krvinky vracejí zpět do těla. Abyste se po odběru cítili dobře, pomůže, když den před odběrem a v den odběru budete pít dostatečné množství vody. Nicméně pokud se vám již stalo, že vám při pohledu na krev bylo na omdlení, upozorněte na to pracovníky střediska.

Mohu plazmu darovat více než jedenkrát?

Rozhodně můžete darovat plazmu více než jedenkrát – za předpokladu, že před každým odběrem projdete kontrolou způsobilosti. Budeme rádi, když se stanete pravidelným dárcem plazmy a pomůžete tak zachraňovat životy. Plazma se používá v celé řadě metod léčby a pomáhá mimo jiné léčit závažné a vzácné choroby.

Kde mohu plazmu darovat?

Ve vaší zemi nebo oblasti je mnoho licencovaných sběrných středisek. Nejbližší středisko si můžete vyhledat po kliknutí na tento odkaz.

Mám malé děti. Mohu je vzít s sebou?

Aby se během pandemie onemocnění COVID-19 předešlo šíření viru, dárcům je doporučeno, aby je při návštěvě střediska pro odběr plazmy nedoprovázeli hosté ani děti. Je to v zájmu vašeho zdraví, zdraví vašich blízkých a také dalších dárců a pracovníků, kteří odběr plazmy provádějí.

Je nutné informovat mého lékaře nebo pojišťovnu, že se chystám plazmu darovat?

V souladu s požadavky EU a místních úřadů je rekonvalescentní plazmu možné odebírat jen od osob, které splňují všechny podmínky způsobilosti dárce. Mezi ně patří důkaz v podobě laboratorních výsledků prokazujících, že vám bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, nebo důkaz v podobě diagnostického testu prokazujícího, že máte po uzdravení protilátky vůči viru SARS-CoV-2, pokud v době infikování nebyl předchozí diagnostický test proveden. Osoby, které chtějí plazmu darovat, navíc musejí být bez příznaků po dobu alespoň 28 dní před odběrem plazmy nebo bez příznaků alespoň 14 dní.

Nemělo by být nutné informovat vašeho poskytovatele pojištění, protože za darování plazmy vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Musím změnit svůj jídelníček?

Obecně ne. Měli byste ale být dobře najedení. Tři hodiny před odběrem snězte menší, ale zdravé jídlo. To znamená jídlo s vysokým obsahem bílkovin (například vejce, ryba nebo ořechy), bohaté na železo (jako je tuňák, netučné červené maso, ořechy nebo fazole) a s nízkým obsahem tuků (tučné nebo smažené jídlo může negativně ovlivnit laboratorní testy). Plazmu tvoří z 90 % voda, a proto byste měli být dobře hydratovaní. Den před odběrem pijte dostatečné množství vody, šťávy nebo jiných tekutin. Večer před odběrem a v den odběru nekonzumujte prosím žádný alkohol.

Vysvětlení způsobilosti
Proč potřebujete vědět, zda je mi alespoň 18 let?

Dosažení věku 18 let je požadavek pro dárce plazmy stanovený EU a místními úřady.

Proč potřebujete vědět, že vážím více než 50 kilogramů?

Hmotnost překračující 50 kilogramů je požadavek pro dárce plazmy stanovený úřadem FDA a Evropskou komisí.

Proč potřebujete vědět, zda jsem někdy měl(a) potvrzený pozitivní test na HIV nebo žloutenku typu B a C?

Úřad FDA a Evropská komise vyžadují, aby dárci plazmy neměli nikdy pozitivní test na HIV ani žloutenku typu B nebo C.

Proč potřebujete znát mé PSČ nebo zemi/oblast a město?

Pro ty, kdo chtějí případně plazmu darovat, umožňuje PSČ nebo země/oblast a město stanovit nejbližší zapojené středisko pro odběr plazmy.

Kde je plazmový robot CoVIg-19 dostupný?

Plazmový robot CoVIg-19 je dostupný lidem v USA a také v Rakousku, České republice, Německu a Maďarsku.

Jak se konvalescentní plazma používá
Dostane mou plazmu přímo pacient s onemocněním COVID-19?

Ne. Plazma odebraná od jednotlivých dárců je shromážděna společně s plazmou odebranou od dalších dárců, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19. Je zpracovávána a koncentrována do tekutiny obsahující protilátky. Než může být tento postup schválen jako léčebný přípravek, je tuto potenciální léčbu založenou na plazmě nutné otestovat v klinických zkouškách, a ověřit tak, že je bezpečná a účinná.

Proč neposkytujete darovanou plazmu přímo pacientům s onemocněním COVID-19 prostřednictvím transfuzí?

Plazma shromážděná od osob, které se zotavily z onemocnění COVID-19, označovaná jako „konvalescentní plazma”, obsahuje protilátky, jež mohou pomoci v boji proti tomuto viru. Tuto plazmu je možné používat dvojím způsobem. Jednou z možností je přímá transfuze lidem, kteří onemocnění COVID-19 momentálně prodělávají. Druhou příležitost představuje používání plazmy ve větším měřítku za účelem vývoje potenciálního léčebného přípravku označovaného jako polyklonální hyperimunní globulin (H-Ig), prostřednictvím něhož se protilátky koncentrují ve formě léčebného přípravku.

Oba způsoby použití jsou důležité a oba mají potenciál léčit onemocnění COVID-19. Vítáme všechny iniciativy zaměřené na potlačení pandemie, včetně vakcín a dalších způsobů léčby. Práce aliance CoVIg-19 Plasma Alliance se zaměřuje na vývoj globulinu H-Ig, o němž se domníváme, že ho jeho vlastnosti předurčují jako slibného kandidáta pro vývoj potenciálního léčebného přípravku pro onemocnění COVID-19, který bude použitelný ve velkém, globálním měřítku.

Jak se globulin H-Ig liší od transfuze konvalescentní plazmy?

Globulin H-Ig má vyšší koncentraci protilátek, a proto může být podáván v menším množství a jeho podávání pacientům by tak vyžadovalo kratší dobu než používání samotné plazmy. Globulin H-Ig má také delší skladovatelnost, což umožňuje vytváření zásob pro případ prudkého vzplanutí tohoto onemocnění v budoucnu. Obě tyto vlastnosti by mohly nemocnicím usnadnit skladování globulinu H-Ig a jeho podávání pacientům.

Typický výrobní proces používaný při výrobě léčebných přípravků založených na plazmě umožňuje stanovit standardy pro úroveň protilátek. Tento proces, jehož součástí je řada kroků deaktivace a odstranění virů, významně snižuje riziko přenosu jakéhokoli viru, nejen koronaviru (coronavirus), z dárce na pacienty.

V minulosti již bylo prokázáno, že léčebné přípravky založené na plazmě, jako je globulin H-Ig, jsou účinné při léčbě závažných virových respiračních onemocnění. Cílem práce aliance CoVIg-19 Plasma Alliance je zjistit, zda se také mohou stát potenciální možností pro léčbu pacientů, kterým v důsledku onemocnění COVID-19 hrozí vážné komplikace.

Je tato iniciativa součástí národního projektu používání konvalescentní plazmy při léčbě onemocnění COVID-19?

Ne. Možná jste se nedávno o těchto nebo podobných snahách doslechli, nebo dokonce znáte někoho, kdo se na nich podílí, ale CoVIg-19 Plasma Alliance je iniciativa, kterou vedou přední světoví oborníci na plazmu. Klíčový rozdíl je v tom, že pacientům s onemocněním COVID-19 nepodáváme samotnou plazmu, ale namísto toho odebranou plazmu používáme, abychom pomohli vyvinout potenciální léčbu použitelnou ve velkém měřítku.

Je to totéž co vakcína?

Ne. Pracujeme na potenciálním léčebném přípravku, který lidem zajistí „pasivní“ imunitu vůči novému typu koronaviru. Tento potenciální léčebný přípravek nazývaný hyperimunní globulin obsahuje protilátky, které pomáhají imunitnímu systému v bezprostředním boji s koronavirem. Vakcína vytváří „aktivní“ imunitu, přičemž si imunitní systém během několika týdnů vytváří své vlastní protilátky. Tento proces vyžaduje více času, a proto trvá déle, než jsou vakcíny účinné. Hyperimunní globulin oproti tomu poskytuje okamžitou pasivní imunitu, která vydrží až jeden měsíc.

O společnosti Microsoft a shromažďovaných údajích
Jaká je role společnosti Microsoft v tomto programu?

Společnost Microsoft vyvinula a provozuje plazmového robota, aby lidem, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19, pomohla pochopit, zda případně splňují podmínky pro darování konvalescentní plazmy, a pomohla jim vyhledat zapojená střediska pro odběr plazmy. Společnost Microsoft také provozuje web aliance CoVIg-19 Plasma Alliance pro nábor dárců plazmy, který přináší podrobnější informace o této iniciativě.

Bude společnost Microsoft používat údaje shromážděné nebo sdílené prostřednictvím plazmového robota CoVIg-19 k mojí identifikaci?

Ne. Společnost Microsoft bude údaje používat pro provozování služby plazmového robota CoVIg-19. Společnost Microsoft bude ukládat vámi poskytnuté odpovědi a v souhrnné podobě je sdílet s aliancí CoVIg-19 Plasma Alliance pouze za účelem vylepšování programu darování plazmy. Žádné z těchto údajů ale nebudou zpětně spojené s jednotlivými uživateli a nebudou používány k vaší identifikaci.

Jak budou používány údaje, které zadám?

Společnost Microsoft bude údaje používat pro provozování plazmového robota. Společnost Microsoft bude ukládat vámi poskytnuté odpovědi a v souhrnné podobě je sdílet s aliancí pouze za účelem vylepšování programu darování plazmy. Společnost Microsoft může také sdílet zjištění v souhrnné podobě s širokou veřejností prostřednictvím publikace v časopisech, spolupráce s dalšími vědci nebo zveřejňovaných příspěvků, které sledují pokrok v úsilí bojovat proti onemocnění COVID-19.

Bude společnost Microsoft mé údaje prodávat?

Ne, společnost Microsoft nebude vaše údaje prodávat.

Kde získám další informace o postupech společnosti Microsoft při ochraně osobních údajů?

Další informace o zásadách společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů a našich postupech při ochraně osobních údajů najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů a na adrese privacy.microsoft.com.

Kde jsou mé údaje ukládány?

Společnost Microsoft bude údaje shromážděné robotem přenášet do Spojených států. Další informace o tom, kde společnost Microsoft ukládá a zpracovává údaje, získáte v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů v oddílu Kde ukládáme a zpracováváme osobní údaje.

Existuje způsob, jak mohu odstranit veškeré informace, které robotovi poskytnu?

V rámci relace s robotem máte možnost odstranit veškeré vámi zadané odpovědi tak, že zadáte slova „Forget me“.

Jak dlouho bude společnost Microsoft uchovávat údaje, které robotovi poskytnu?

Údaje, které robotovi poskytnete, nebude společnost Microsoft uchovávat déle, než je nezbytné na podporu robota pro darování plazmy a souvisejícího programu. Další informace o postupech společnosti Microsoft při uchovávání údajů získáte v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů v oddílu Uchovávání osobních údajů.

Budu mít k informacím, které zadám, přístup poté, co komunikaci s robotem ukončím?

Ne. Jakmile relaci s robotem ukončíte, nebudete již mít k zadaným informacím přístup.

Jak mohu zjistit, jaké informace jsem s robotem sdílel(a)?

Během relace s robotem můžete zadat slova „Log“ nebo „What do you know about me?“. To vám umožní zobrazit si a stáhnout historii konverzace mezi vámi a robotem. Jakmile relaci ukončíte, nebudete již mít k zadaným informacím přístup.


Jak mohu pomoci v boji s onemocněním COVID-19?

Pokud znáte někoho, kdo se zotavil z onemocnění COVID-19, doporučte mu prosím, ať navštíví tento web a získá další informace o příležitosti stát se také dárcem plazmy.

Na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na adresu CoVIg-19Alliance@Microsoft.com.

Odpovědi na obecné otázky k plazmě, darování plazmy a důležitosti léčby založené na plazmě najdete na webu na adrese DonatingPlasma.org.

Začít znovu